Trang chủTham khảoHệ thống chế biến tiêu đen sạch
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN TIÊU SẠCH

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN TIÊU SẠCH

Năng suất: 05 tấn/giờ
Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

xem tiếp