Trang chủTham khảoHệ thống chế biến tiêu
HỆ THỐNG TIỆT TRÙNG TIÊU

HỆ THỐNG TIỆT TRÙNG TIÊU

Năng suất: 2 tấn/giờ
Địa điểm: Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

xem tiếp
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN TIÊU SẠCH

HỆ THỐNG CHẾ BIẾN TIÊU SẠCH

Năng suất: 05 tấn/giờ
Địa điểm: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

xem tiếp