Trang chủSản phẩmCác Hệ thống & thiết bị chế biến cà phêThiết bị vận chuyển
Băng tải

Băng tải

Vận chuyển cà phê hay các loại hạt theo phương nằm ngang hoặc với góc nghiêng nhỏ

Băng tải xích

Băng tải xích

Vận chuyển kín cà phê hay các loại hạt theo phương nằm ngang hoặc với góc nghiêng nhỏ và trên đường vận chuyển có thể mở cửa xả hạt ở bất kỳ vị trí nào

Băng tải may bao

Băng tải may bao

Vận chuyển bao trong quá trình may kín miệng bao

Băng tải chuyển bao

Băng tải chuyển bao

Vận chuyển bao theo phương ngang hay nghiêng

Băng tải cáp

Băng tải cáp

Vận chuyển cà phê rang dạng hạt hay bột theo nhiều phương

Vít tải

Vít tải

Vận chuyển hạt theo phương nghiêng, ngang hay thẳng đứng

Máy thổi cà phê vào container

Máy thổi cà phê vào container

Băng tải vấu

Băng tải vấu

Vận chuyển cà phê hoặc các loại hạt theo phương nằm nghiêng

Gầu tải

Gầu tải

Vận chuyển cà phê hoặc các loại hạt theo phương thẳng đứng

Ms.Quyen Nguyen

Email:
sales@vinanhatrang.vn

Mobile:
+84 975 354 929